Çevre Politikası

Doğal kaynakların akılcı bir şekilde yönetimini sağlamak ve gelecek nesillere yakışır doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak yaklaşımını benimseyen firmamız çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda kalkınmayı hedeflemektedir.İlci Süt'ün çevre politikasını oluşturan faaliyetleri arasında yer almaktadır.