BiogazÜlkemizde hayvansal ve bitkisel atıklar, çoğunlukla ya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Ancak atıkların yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Biogaz teknolojisi ise organik kökenli atıklardan hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir.

Tesisimiz şu anda 120 ton seyreltilmiş hayvan gübresi (60 ton gübre + 60 ton su) ile 125 m3 saatlik biogaz ve bu gazın kendi sistemi içerisinde yakıt olarak kullanılması ile de 250 kW saatlik elektrik enerjisi ve 250 kW saatlik ısı enerjisi üretilmektedir. Bu kapasite çiftliğimizin kış aylarında elektrik ihtiyacının %80 lik kısmını karşılarken yaz aylarında tarımsal sulamalarımızın da elektrikle çalışan motorlar ile yapılmasından dolayı %25 lik elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Bu hali ile tesisimiz kendisini sadece elektrik enerjisi ile yaklaşık 6 yılda amorti etmektedir.

Ham madde olarak kullandığımız 120 ton seyreltilmiş hayvan gübresi bu işlemler sonrasında tamamen organik hale dönüşmüş olup günlük 3-4 ton katı ve 100-105 ton sıvı organik gübre olarak çıkmaktadır. Çıkan organik gübreleri de önümüzdeki 2 yıl için çiftliğimizin kurulu olduğu 17,000 dekarlık arazinin veriminin artırılması ve tamamen organik üretim yapmak amacıyla kullanılacaktır.

1 m3 biogazın etkili ısısı; 0.62 l gazyağının, 1.46 kg odun kömürünün, 3.47 kg odunun, 0.43 kg bütan gazının, 12.30 kg gübrenin, 4.70 Kwh elektriğin, 1.18 m3 havagazı’nın sağladığı etkili ısıya eşdeğer olduğunu düşünüldüğünde böyle projelerin etkinliğinin artırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.